Powrót do listy artykułów

Przechowywanie danych w chmurze dla MŚP

Firmy, oprócz niezliczonej ilości papierowych dokumentów, generują równie wielkie ilości plików. Pliki te częściej są archiwizowane i przechowywane przez wiele lat, a rzadko spotykamy się z tym aby firma po prostu kasowała stare, niepotrzebne dokumenty.

Współcześnie, w dobie wspólnej pracy nad projektami, w dynamicznym środowisku, w sytuacji gdy zawsze jesteśmy on-line i gdzie dostęp do danych bywa kluczowy firmy decydują się na przeniesienie część lub całość odpowiedzialności za przechowywane pliki do „chmury.”
Przechowywanie plików w chmurze (cloud storage) jest w stanie spełnić wszystkie wymagania jakich oczekujemy od sieciowych systemów przechowywania danych, czyli dostępności, wydajności i pojemności oraz wysokiego poziom bezpieczeństwa.
W zależności od potrzeb i zaufania pokładanego w bezpieczeństwo danych u konkretnych dostawców tego typu rozwiązań, firma może zdecydować się na prywatną chmurę lub na rozwiązanie dostępne w Internecie.
Wybierać jest z czego. Box, Dropbox, Google Drive i OneDrive to najwięksi gracze na rynku i każdy z nich dysponuje ofertą dla przedsiębiorstw. Różnice to głównie koszt i pojemność wirtualnego dysku.
Co takiego dostaje klient klasy biznes czego nie dostanie zwykły użytkownik? Przede wszystkim panel administratora, który pozwala monitorować aktywność użytkowników, nadawać uprawnienia do zasobów. Ponadto każda z usług pozwala na integrację z AD i/lub LDAP, pozwalające administratorom na zakładanie, usuwanie i zarządzanie kontami użytkowników. Wersje biznesowe aplikacji pozwalają również na skorzystanie z kilku rodzajów SSO (single sign-on – logowanie się z użyciem istniejących już poświadczeń), umożliwiają włączenie wielostopniowego uwierzytelniania i ustawienie zasad współdzielenia plików między użytkownikami i osobami z zewnątrz.
Obowiązkowym elementem jest udostępnienie klientom usług biznesowych interfejsu API, dzięki któremu firma może zintegrować swoje aplikacje z wybraną usługą.
Prywatna chmura może zapewnić te same korzyści, lecz wtedy przedsiębiorca musi się zatroszczyć o utrzymanie usługi w stanie ciągłej dostępności, co może wymagać nadzoru specjalisty.

Powrót do listy artykułów

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 oraz z budżetu Państwa

www.rpo.podkarpackie.pl

Projekt i wykonanie: Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości, ul. Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów (kontakt)