Powrót do listy artykułów

Oprogramowanie jako usługa?

Obecnie rozwiązania chmur obliczeniowych coraz częściej goszczą w przedsiębiorstwach. Jednym z głównych powodów jest coraz bardziej atrakcyjniejsza cena takich rozwiązań. Jednym z modeli chmury obliczeniowej jest model SaaS (Software as a Service), czyli rozwiązanie dostarczające oprogramowanie do użytkowników końcowych w formie usługi.

Aplikacja działająca w modelu SaaS jest dostarczana do użytkowników przez producenta danego oprogramowania, lub firmę która na życzenie producenta dystrybuuje jego oprogramowanie. Dystrybucja oprogramowania odbywa się przez internet (jak w każdym innym modelu chmury obliczeniowej), gdzie zapewnienie odpowiedniej infrastruktury informatycznej do poprawnego działania aplikacji spoczywa po stronie firmy dystrybucyjnej oprogramowanie. Dzięki takiemu rozwiązaniu przedsiębiorstwa nie potrzebują często skomplikowanej i drogiej infrastruktury informatycznej w przypadku zakupu specjalistycznego oprogramowania, jak i również informatyków, których zadaniem byłaby instalacja i opieka nad poprawnym działaniem zakupionego oprogramowania.

Zazwyczaj dostęp do oprogramowania jest realizowany przez przeglądarkę internetową, zadziej przy użyciu autorskiej aplikacji producenta, co jest kolejną zaletą usług dostarczanych przez ten model chmury obliczeniowej. Jako że oprogramowanie dostarczane jest przez internet, przedsiębiorstwa chcące korzystać z modelu SaaS (jak i również z pozostałych modeli chmury obliczeniowej) są zmuszone do posiadania stabilnego i szerokopasmowego łącza internetowego, w przeciwnym wypadku może się okazać że zakupione oprogramowanie nie będzie działać poprawnie, lub płynność jego działania będzie daleka od oczekiwań.

Licencja na używanie aplikacji działającej w modelu SaaS często jest opłacana cyklicznie (miesięczny abonament), a nie jednorazowo jak w przypadku tradycyjnych aplikacji zainstalowanych na komputerach w przedsiębiorstwie, co może stanowić (poza stabilnym i szerokopasmowym dostępem do internetu) kolejny minus rozwiązań typu SaaS.

Powrót do listy artykułów

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 oraz z budżetu Państwa

www.rpo.podkarpackie.pl

Projekt i wykonanie: Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości, ul. Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów (kontakt)